Osiedle Brzoskwiniowe Komorniki

D.A.G. Projekt Sp. z o.o.

dag.projekt@dagprojekt.pl
tel. : 792 894 766.

D.A.G. Projekt Sp. z o.o.
ul. Truskawkowa 12
62-052 Komorniki
Regon: 300356667
NIP:782-23-71-039

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000259598.
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł